Straty dochodu występują zazwyczaj dopiero po roku czasu na zasiłku chorobowym, w momencie przejścia na zasiłek AAP. Wcześniej można starać się o uzyskanie pokrycia strat ekonomicznych związanych ze strata nadgodzin lub ewentualych innych dodatków. Jeśli nie możesz udokumentować strat ekonomicznych, nie będziesz mieć prawa do uzyskania odszkodowania z tego tytułu.